تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک شرق (۱)
ژاپن (۱): بیدار کردن غول خفته
دوره: کلبه کرامت
(جلسه ۶۹۰
)
سرفصل: تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک شرق
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: ۳۱ فروردین ۱۳۹۶
مکان: اندیشکده یقین؛ تالار راشل‌کوری