ترندگذاری غرب (28)
جامعه‌ی دیجیتال (8): رفراندم با هشتگ، برای قتل
مورد مطالعاتی:

سریال Black Mirror

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 679
)
سرفصل: ترندگذاری غرب
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 7 بهمن 1395
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری