جنگ جهانی چهارم (17)
ایران‌ستیزی به روش آمریکایی (2): سپاه‌چنج از مسیر دروازه غار
مورد مطالعاتی:

سریال هوملند (میهن)

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 655
)
سرفصل: جنگ جهانی چهارم
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 8 مهر 1395
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری

بررسی 4 قسمت پایانی از فصل سوم