جنگ جهانی چهارم (16)
ایران‌ستیزی به روش آمریکایی (1): به این دلیل باید به FATF بپیوندید (روسری تو، توهین به پرسنل CIA است)
مورد مطالعاتی:

سریال هوملند (میهن)

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 654
)
سرفصل: جنگ جهانی چهارم
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 1 مهر 1395
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری

بررسی 8 قسمت نخست، از فصل سوم