جنگ جهانی چهارم (15)
اسلام‌ستیزی به روش آمریکایی
مورد مطالعاتی:

سریال هوملند (میهن)

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 653
)
سرفصل: جنگ جهانی چهارم
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 25 شهریور 1395
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری

بررسی فصل‌های 1 و 2 سریال