درآمدی بر دکترین سینما (35)
رؤیای آمریکایی (5): تمدن جنگلی
مورد مطالعاتی:

فیلم سینمایی «افسانه‌ی تارزان: ارباب میمون‌ها»

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 483
)
سرفصل: دکترین سینما
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 26 دی 1392
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری