درآمدی بر دکترین سینما (32)
رؤیای آمریکایی (4)
دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 475
)
سرفصل: دکترین سینما
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 14 آذر 1392
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری