درآمدی بر دکترین سینما (29)
رؤیای آمریکایی (3):‌ آنان که ناجی به دنیا آمدند
مورد مطالعاتی:

فیلم سینمایی «سوپرمن 1»

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 436
)
سرفصل: دکترین سینما
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 23 خرداد 1392
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری