درآمدی بر دکترین سینما (30)
مایه‌شناسی (6):‌ دنیای زیبا
مورد مطالعاتی:

مستند «The Elegant Universe»

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 443
)
سرفصل: دکترین سینما
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 13 تیر 1392
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری