درآمدی بر دکترین سینما (36)
دیرین‌گونه‌ها (5)
دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 539
)
سرفصل: دکترین سینما
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 20 شهریور 1393
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری