دکترین اسلام (۸۰)
االه(۱): هبوط تئو از کانال ماشین لباس‌شویی
دوره: کلبه کرامت
(جلسه ۶۸۷
)
سرفصل: دکترین اسلام
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۵
مکان: اندیشکده یقین؛ تالار راشل‌کوری