دکترین اسلام (74)
دیرین‌شناسی فهم (24): فهم هلنی آیزیس
مورد مطالعاتی:

فیلم سینمایی خدایان مصر

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 652
سرفصل: دکترین اسلام
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 18 شهریور 1395
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری