دکترین اسلام (73)
دیرین‌شناسی فهم (23): فهم فرعونی آیزیس
مورد مطالعاتی:

فیلم سینمایی خدایان مصر

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 651
سرفصل: دکترین اسلام
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 11 شهریور 1395
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری