دکترین اسلام (64)
معرفت توحیدی: یک رند در هند
مورد مطالعاتی:

فیلم سینمایی پی کی

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 593
)
سرفصل: دکترین اسلام
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 19 شهریور 1394
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری