دکترین اسلام (59)
خلق و جعل (18)
دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 571
)
سرفصل: دکترین اسلام
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 27 فروردین 1394
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری