دکترین اسلام (56)
خلق و جعل (17): تئوری همه‌چیز
دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 564
)
سرفصل: دکترین اسلام
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 7 اسفند 1393
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری