دکترین اسلام (49)
خلق و جعل (15): دکترین زمان (3)
مورد مطالعاتی:

فیلم سینمایی لوسی

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 541
)
سرفصل: دکترین اسلام
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 29 آبان 1393
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری