دکترین اسلام (38)
خلق و جعل (13): دکترین فضا (3)
مورد مطالعاتی:

فیلم سینمایی جاذبه

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 487
)
سرفصل: دکترین اسلام
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 17 بهمن 1392
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری