تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک مسیحیت (5)
بالاخره خدای غرب مرده است یا نه؟
دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 551
)
سرفصل: تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک مسیحیت
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 11 دی 1393
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری