تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب (۱۴)
غرب مدرن (۴): آمریکا (۱): جنگی که آمریکا را تغییر داد
مورد مطالعاتی:

فیلم سینمایی پرل هاربر

دوره: کلبه کرامت
(جلسه ۶۸۹
)
سرفصل: تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: ۲۴ فروردین ۱۳۹۶
مکان: اندیشکده یقین؛ تالار راشل‌کوری