تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب (14)
غرب مدرن (2): نفوذ از حاشیه به متن
دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 645
)
سرفصل: تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 7 مرداد 1395
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری