تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب (13)
غرب مدرن (1): جاسوسه‌ای در صحرا
دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 642
)
سرفصل: تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 24 تیر 1395
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری