تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب (10)
افسانه‌ی ترموپیل (2)
دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 509
)
سرفصل: تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 25 اردیبهشت 1393
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری