تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب (8)
افسانه‌ی ماراتن
مورد مطالعاتی:

فیلم سینمایی 300 اسپارتی

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 507
)
سرفصل: تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 18 اردیبهشت 1393
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری