تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب (6)
جهان هومر (3): دکترین کرشمه‌ی هلن
مورد مطالعاتی:

فیلم سینمایی تروی

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 503
)
سرفصل: تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 4 اردیبهشت 1393
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری