تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب (7)
جهان هومر (4): دکترین اسب تروا (دکترین ادیسه)
مورد مطالعاتی:

فیلم سینمایی تروی

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 504
)
سرفصل: تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 4 اردیبهشت 1393
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری