تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک یهود (8)
اگسدوس
مورد مطالعاتی:

فیلم سینمایی اگسدوس: خدایان و پادشاهان

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 557
)
سرفصل: تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک یهود
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 9 بهمن 1393
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری