تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک یهود (7)
شاخه‌ی زیتون
مورد مطالعاتی:

فیلم سینمایی نوح

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 525
)
سرفصل: تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک یهود
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 2 مرداد 1393
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری