تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک یهود (5)
دکترین کرشمه‌ی استر (1)
دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 501
)
سرفصل: تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک یهود
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 28 فروردین 1393
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری