درآمدی بر دکترین سینما (24)
سینمای لیبرال
دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 421
)
سرفصل: دکترین سینما
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 22 فروردین 1392
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری

موضوع اصلی این جلسه بررسی سینمای لیبرال ضمن بررسی و تحلیل فیلم «هنرهای لیبرال» است. در این رابطه محورهای زیر بیان شدند:

 1. تغییرات گسترده فرهنگی در ایالات متحده از دهه 1970 و پدید آمدن مفهوم تحصیلات هنر لیبرال:
  • تشریح وضعیت امروز غرب در تبدیل تمام علوم به هنر برای عمومی کردن آن در فضای جامعه.
  • تبیین فاصله بین فرهنگ رسمی و فرهنگ عمومی، دین رسمی و دین عمومی، سیاست رسمی و سیاست عمومی و ...
  • لزوم حرف جهانی زدن و جهانی حرف زدن با زبان هنر.
  • گسترده‌تر شدن دامنه رشته‌های هنر لیبرال از محدوده‌ی هنرهای هفت‌گانه.
  • به وجود آمدن مفاهیم و حوزه‌هایی مانندLiberal Arts Education ،Liberal Arts College.

بررسی فیلم Liberal Arts:

 • چگونه یک شاگرد استاد خویش را تربیت می‌کند.
 • آشنایی با نحوه‌ی آموزش ایدئولوژی لیبرالیسم در دانشگاه‌ها، و نشر و بسط آن در حوزه‌ی هنر، و سپس نقد آن توسط خود ایشان.
 • روح قانون تئاتر لیبرال و همچنین یکی از مؤلفه‌های لیبرالیسم پاسخ مثبت به تمامی درخواست‌ها است.
 • نفی قانون طلایی تئاتر لیبرال توسط جسی با رد پیشنهاد زیبی؛ به هر چیز نباید پاسخ مثبت داد.
 •  Liberal Arts، Liberal Arts College و Liberal Arts Education چیزی که آموزش داده نمی‌شود عشق است.
 • به چالش کشیدن هنرهای لیبرال و اساتید این رشته‌ها توسط فیلم.
 • نمایش ایندیوژیوالیتی و تفرد ناب در فیلم.
 • داروینیسم در فیلم: «آیا تابه حال فکر کردی که در زندگی همه چیز خود به خود پیش می‌رود؟ هیچ سناریویی در کار نیست همین‌طور که پیش می‌ریم همه چیز را می‌سازیم!»