زیرساخت قدرت نرم (2)
تئاتر استراتژیک
دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 191
)
سرفصل: دکترین سینما
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 10 دی 1388
مکان: دانشگاه تهران، دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی؛ تالار شیخ انصاری