ترندگذاری (16)
آموزش طراز
دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 465
)
سرفصل: ترندگذاری
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 25 مهر 1392
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری