سینمای دینی
برنامه: هفت
ميهمان برنامه: استاد حسن عباسی
تاریخ: 4 دی 1389
شبکه: سه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران