درآمدی بر دکترین سینما (12)
آیت مداری (2)
دوره: کلبه‌ي کرامت
(جلسه 345
)
سرفصل: دکترین سینما
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 28 اردیبهشت 1391
مکان: اندیشکده‌‌ي یقین ، تالار راشل کوری