درآمدی بر دکترین سینما (37)
ریخت‌شناسی (5): سینمای مخاطب (3)
مورد مطالعاتی:

تابلوهای «آسمان عشق» اثر حمید قدیریان

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 604
)
سرفصل: دکترین سینما
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 21 آبان 1394
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری