درآمدی بر دکترین سینما (31)
ریخت‌شناسی (4):‌ سینمای مخاطب (2)
مورد مطالعاتی:

فیلم سینمایی «خداحافظ رفیق»

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 461
)
سرفصل: دکترین سینما
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 4 مهر 1392
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری