روی‌کرد تصمیم‌مدار (۲)
دکترین رولت روسی
دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه ۶۱۸
روی‌کرد: تصمیم‌مدار
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۴
مکان: اندیشکده یقین؛ تالار راشل‌کوری