روی‌کرد معرفت‌مدار (4)
مورد مطالعاتی:

فیلم سینمایی پرومتئوس

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 395
)
روی‌کرد: معرفت‌مدار
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 23 آذر 1391
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری