زنای ذهنی (3)
مورد مطالعاتی:

فیلم سینمایی کینزی

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 271
)
سرفصل: زنای ذهنی
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 22 اردیبهشت 1390
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری