گزارش یک جشنواره
مورد مطالعاتی:

بررسی فیلم‌های بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 256
)
سرفصل: سینمای استراتژیک
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 28 بهمن 1389
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری