سینمای استراتژیک (5)
شکست پروژه‌ی DDR در آمریکا
مورد مطالعاتی:

فیلم سینمایی «Home of the Brave»

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 151
)
سرفصل: سینمای استراتژیک
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 07 آذر 1387
مکان: دانشگاه سوره