سینمای استراتژیک (14)
عملیات روانی در قدرت نرم
مورد مطالعاتی:

انیمیشن سینمایی «والس با بشیر»

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 167
)
سرفصل: سینمای استراتژیک
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 24 بهمن 1387
مکان: دانشگاه سوره