سینمای استراتژیک (1)
دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 145
)
سرفصل: سینمای استراتژیک
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 16 آبان 1387
مکان: دانشگاه سوزه