جنگ جهانی چهارم (8)
آمریکا: خودزنی
دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 505
)
سرفصل: جنگ جهانی چهارم
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 11 اردیبهشت 1393
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری