جنگ جهانی چهارم (6)
فرشتگان قصاب
دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 430
)
سرفصل: جنگ جهانی چهارم
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 26 اردیبهشت 1392
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری