جهان مقارن
مورد مطالعاتی:

فیلم سینمایی وارونه

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 387
)
سرفصل: جهان موازی
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 4 آبان 1391
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری