شورش علیه طمع (46)
جنگ ارزی (4): از روسیه با نفرت!
دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 585
)
سرفصل: شورش علیه طمع
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 15 مرداد 1394
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری