شورش علیه طمع (53)
انقلاب‌های اکونومی (6): در آرواره‌های کوسه‌های آب آلوده
دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 595
)
سرفصل: شورش علیه طمع
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 9 مهر 1394
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری