شورش علیه طمع (24)
جایی که از روبوکاپ هم کاری ساخته نیست
مورد مطالعاتی:

فیلم‌های سینمایی روبوکاپ 1، روبوکاپ 2، روبوکاپ 3 و روبوکاپ

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 458
)
سرفصل: شورش علیه طمع
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 21 شهریور 1392
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری