شورش علیه طمع (16)
برکت و انفاق
مورد مطالعاتی:

فیلم سینمایی مخمصه

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 359
)
سرفصل: شورش علیه طمع
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 22 تیر 1391
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری